Website cần phải thay đổi IP

Website phải được thay đổi IP theo như thông báo qua Email để hoạt động trở lại bình thường
Là người dùng truy cập? Website đang được bảo trì, vui lòng quay trở lại sau giây lát
Là quản trị viên? Vui lòng trỏ IP tên miền về IP mới đã được gửi vào Email của quý khách
để website hoạt động trở lại bình thường. Đây là hoạt động bảo trì theo lịch đã có thông báo.

Mọi hỗ trợ vui lòng liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ Hosting.
Liên kết liên quan: Thông báo về việc chuyển đổi IP toàn bộ hệ thống
Kiểm tra lịch sử Email đã gửi


PowerNet
Tên miền: anime47.us | DNS hiện tại: ns1.sitelutions.com/ns2.sitelutions.com | IP hiện tại: 222.255.167.154